Weer Informatie

19.8°C
Wind: 6km/u | min:12°C | max:22°C

Verkeers Informatie
A1 Amsterdam richting Amersfoort 1km Tussen knp. Muiderberg en Naarden-Vesting. Kapotte auto. De rechterrijstrook is dicht. A1
A4 Den Haag richting Rotterdam 5km Tussen knp. Kethelplein en knp. Benelux. Door een ongeluk. op A15. Omrijden via A13 en A20. A4